Kaarten Gastdag

A.s donderdag is de laatste kans om kaarten te kopen voor de Gastdag op 8 augustus bij de infokraam. Mocht dit niet lukken dan kunt u t/m zondag 4 augustus €12,50 of een veelvoud hiervan overmaken naar de Folklore NL17 RABO 0169 2826 94 (de kaarten liggen de Gastdag dan op naam klaar bij de infokraam), . Op de Gastdag zelf zal er nog een zeer beperkt aantal kaarten los te koop zijn, dus wees slim en kom donderdag naar de infokraam of maak het over.

gastdag 01 gastdag 01